Binnen de overheidsmarkt wordt steeds vaker de klant centraal gesteld. Zo staan in het concept Antwoord© van het programma Overheid heeft Antwoord© de burger en ondernemer centraal. Daarnaast wordt gefocust op de invoering van een gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) als één betrouwbare en herkenbare ingang voor de hele overheid.

In 2007 is de gemeente Almere reeds begonnen met de invoering van een KCC met als doel burgers sneller en beter van dienst te zijn. De gemeente Almere organiseert op 28 september 2010 een open dag genaamd “Almere KCC in de praktijk” om u te informeren over de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de implementatie en het gebruik van een KCC en u de mogelijkheid te bieden een kijkje in de keuken te nemen van het KCC van de gemeente Almere. Tevens kunt u zien hoe de gemeente Almere via het KCC invulling geeft aan het Overheid heeft Antwoord© en NUP programma.

Programma:

 • 10:00 Ontvangst, stadhuis Almere
 • 10:30 Opening door Alexandra Asbroek in de Raadzaal
 • 10:35 Presentatie praktijkervaringen implementatie KCC
  binnen de gemeente Almere (André Drenth)
 • 10:55 Demonstratie KCC a.d.h.v. film
 • 11:10 Behandeling vragen n.a.v. demonstratie
 • 11:25 Korte pauze met koffie/thee
 • 11:45 Presentatie praktijkervaringen KCC binnen de
  gemeente Almere (Conny Rietema)
 • 12:30 Presentatie door burgemeester mevr. A. Jorritsma
 • 12:45 Lunch
 • 13:30 Discussieronde met deskundig panel waarin zowel
  organisatorische als technische vraagstukken behandeld
  kunnen worden
 • 14:00 Presentaties Exxellence Group en Newtel Essence:
  Blik op de toekomst van het KCC
 • 14:45 Borrel incl. de mogelijkheid om stands van leveranciers
  te bezoeken
 • 15:45 Sluiting